slideshow-1.jpg

Croeso i Wefan Ysgol Dolbadarn, Llanberis / Welcome to Ysgol Dolbadarn, Llanberis


Yr ydym yn gweithio ar ein gwefan newydd, bydd yn mynd yn fyw yn 2021!

We are currently working on our new website, which we will be launching in 2021!

 

Cysylltwch gyda ni / Contact Us

Sioe Nadolig

Nadolig meithrin a derbyn
Sioe Nadolig Blwyddyn 1 a 2
Sioe CA2 Joseff a'r Gôt Amryliw

Gwaith Themau

Gwaith Themau Derbyn Meithrin
Gwaith themau Blwyddyn 1 a 2
Blwyddyn 3
Blwyddyn 4
Blwyddyn 5
Blwyddyn 6

 

Llawlyfr yr Ysgol


School Handbook


Staff yr Ysgol Medi 2020 / School Staff September 2020

PENNAETH / HEADTEACHER

Mr Gareth Fôn Jones

DIRPRWY / DEPUTY

Mrs Ceri Wyn Millington

ATHRAWON / TEACHERS

Mrs Siw Brookes *
Mr Owen Hughes
Mr Trystan Gwilym
Mrs Lowri Owen
Mrs Ceri Millington
Mr Dafydd Wyn Jones
Mrs Meleri Haf Williams

GWEINYDDESAU MEITHRIN A CHYNORTHWYWYR DOSBARTH / NURSERY ASSISTANTS & CLASS ASSISTANTS

Miss Kelly Jones
Mrs Gwenda Harding
Miss Susan Williams
Miss Lowri Bearman
Mrs Rhiannon Williams
Miss Delyth Evans

YSGRIFENYDDES / SECRETARY

Mrs Helen Owen

GOFALU A GLANHAU / CARETAKING & CLEANING

Mr Peter Fretwell
Ms Wendy Jones

COGYDDES / COOK

Mrs Lynda Davies

STAFF GEGIN / KITCHEN STAFF

Mrs Cheryl Roberts
Mrs Wendy Williams

GORUCHWYLIO CANOL DYDD / MID-DAY SUPERVISORS

Miss Delyth Evans
Mrs Gwenda Harding
Miss Susan Williams
Miss Kelly Jones
Mrs Rhiannon Williams
Miss Lowri Bearman

* Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig Yr Ysgol / School’s Special Educational Needs Co-Ordinator