Gwaith Campus

Gwaith Campus o'r dosbarthiadau ....

Gwybodaeth yn fuan ...

Gwybodaeth yn fuan ...
Gwybodaeth yn fuan ...

Gwybodaeth yn fuan ...

Gwybodaeth yn fuan ...

Gwybodaeth yn fuan ...

Gwybodaeth yn fuan ...

Gwybodaeth yn fuan ...

Pencampwr Cymraeg y Dosbarth Meithirn - 2015/16

plentyn
plentyn
Pencampwraig Siarter Iaith 08/07/2016
Pencampwr Siarter Iaith 01/07/2016
   
plentyn
plentyn
Pencampwraig Siarter Iaith 17/06/2016
Pencampwr Siarter Iaith 27/05/2016
   
plentyn
plentyn
Pencampwraig Siarter Iaith 20/05/2016
Pencampwr Siarter Iaith 13/05/2016
   

 

Cliciwch yma i weld y llun
Cliciwch yma i weld y llun

Dosbarth Derbyn - 2016/17

Cliciwch yma i weld y llun

Blwyddyn 1 - 2016/17

Dyma ddisgyblion Blwyddyn 1 yn trafod diogelwch efo PC Dylan.

Ebrill 2016

Fe gafodd blwyddyn 1 a 2 gyfle i gamu yn ôl i’r gorffennol yn yr amgueddfa lechi - cliciwch yma

Blwyddyn 2

Ebrill 2016

Fe gafodd blwyddyn 1 a 2 gyfle i gamu yn ôl i’r gorffennol yn yr amgueddfa lechi - cliciwch yma

Blwyddyn 3 - 2016/17

Gymnasteg efo Mr E

Dawns y blodau Ysgol Brynrefail

Pam T Llew Jones

Chwedl Clustiau March

Diwrnod Roald Dahl

poster

 

 

Poster yn dangos bod blwyddyn 3 wedi cymryd rhan yn niwrnod Roald Dahl. Pawb yn gwisgo ei barf Mr Twit ac yn gwneud ymchwil ar Roald Dahl.

 

 

 

Dyma enghraifft o waith disgybl o Bl3 wedi defnyddio ei wybodaeth am ddiffyg ar yr haul (Eclips) i greu erthygl papur newydd - cliciwch yma

Stori Gadwyn ar gyfer diwrnod y llyfr - cliciwch yma

Blwyddyn 4 - 2013/14

Stori Gadwyn ar gyfer diwrnod y llyfr - cliciwch yma

Trip i Gastell Dolwyddelan gan Guto Selwyn Williams - cliciwch yma

Dyddiadur Conwy gan Joe Chester - cliciwch yma

Stori Arswyd gan Jack Booth - cliciwch yma

Blwyddyn 5 - 2016/17

Cerddi Blwyddyn 5

Dyma waith Blwyddyn 5 yn dilyn gweithdai yng Nghastell Caernarfon fel rhan o wasanaeth coffa y ffiwsilier Cymreig yn ddiweddar.

Cliciwch ar y lluniau i ddarllen y cerddi

cerdd cerdd cerdd

--------------------------

 

Cliciwch yma i weld y llun
Cliciwch yma i weld y llun

 

Cerdd - Môr-ladron
Dyma gerdd gan eneth Blwyddyn 5 (Eira Daimond) yn son am y môr ladron - cliciwch yma

Blwyddyn 6 - 2016/17

Cliciwch yma i weld y llun

 

Cerdd - Y Blits
Dyma gerdd gan eneth Blwyddyn 6 (Cadi Thomas) yn son am gyfnod Yr Ail Ryfel Byd - cliciwch yma