Gwaith Cartref

Bydd B3-6 yn derbyn gwaith cartref yn wythnosol.
Dyma enghreifftiau o waith cartref campus.


Tachwedd 2019

gwaith cartref

Dewch I ddarllen Gwaith cartref arbennig Blwyddyn 3

cliciwch yma am fwy o wybodaeth

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hydref 2016

gwaith cartref gwaith cartref

 

Gwybodaeth yn fuan ...

 

Gwybodaeth yn fuan ...

 

Gwybodaeth yn fuan ...

 

 

Tymor yr Haf 2016

plant plant
   
plant plant

Bu disyblion hynaf yr ysgol yn brysur iawn yn ddiweddar yn creu offerynnau cerdd fel rhan o’u hastudiaethau ar Sain mewn Gwyddoniaeth. Yr oedd rhaid creu offeryn oedd yn newid traw. Cafwyd offerynnau anhygoel, unigryw a diddorol- diolch iddynt i gyd am eu gwaith caled a diolch i rieni hefyd am eu cynorthwyo. Dyma luniau o’r offerynnau.
------------------------------------------------------------------

Dyma lun o blentyn Blwyddyn 5 wedi llwyddo i dyfu Blodyn Haul anferth fel rhan o’r gwaith cartref yn Nhymor yr Haf. Da iawn ti!

------------------------------------------------------------------

Dyma luniau rhai o gestyll arbennig blwyddyn 5+6 y llynedd.

castell a
castell b

 

castell c

 

 

Yr oedd y cestyll yn ran o waith cartref rhai o’r disgyblion wrth astudio thema Chwedlau.

Mwy o gestyll ......