Hybu Darllen

Mae plant sy’n rhannu llyfrau’n gyson efo aelodau’r teulu yn siwr o ddysgu darllen yn fuan.

 

Bydd cyfle i blant yr Adran Iau ymweld â’r llyfrgell fesul dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn datblygu sgiliau llyfrgell.

Dyma oriau agor Llyfrgell Llanberis:-

Dydd Llun ar gau
Dydd Mawrth 2pm - 6pm
Dydd Mercher ar gau
Dydd Iau 11am - 1pm / 2pm - 5pm
Dydd Gwener 3pm - 6pm


Cliciwch yma am syniadau i rieni helpu ........

Isod mae rhai digwyddiadau fu Ysgol Dolbadarn yn rhan ohonynt i hybu darllen .......

2010 - hybu darllen drwy drama

Cafodd disgyblion CA2 weld cyflwyniad ‘ Hei Hogia Bach’.

Noddwyd y sioe gan Wasanaeth Llyfrgell Gwynedd. Roedd yr actorion yn cyflwyno detholiadau o lyfrau Cymraeg a Saesneg er mwyn hybu darllen.

Mae gennym gyswllt agos gyda'r llyfrgell leol

Rydym yn ffodus bod Llyfrgell y Pentref mor agos i’r ysgol.

2010
Trefnwyd eleni i’r dosbarthiadau hynaf gael mynd am sawl sesiwn i’r Llyfrgell fel eu bod yn deall yn iawn sut i ddefnyddio’r adnodd hwn.

2009
Mae’r Llyfrgell yn gosod her bob haf i ddisgyblion ddarllen nifer o lyfrau a chasglu sticeri bob tro maent yn ymweld â’r Llyfrgell i gyfnewid llyfrau darllen. Yn y llun mae’r disgyblion enillodd fedal am gyflawni’r her yn ystod haf 2009.