Pwy di pwy

Dyma restr o staff Ysgol Dolbadarn Hydref 2018

PENNAETH

Mr Gareth Fôn Jones

DIRPRWY

Mrs Bethan W Jones

 

ATHRAWON

Mrs Siw Brookes *
Mr Owen Hughes
Mr Trystan Gwilym
Mrs Lowri Owen
Mrs Ceri Millington
Ms Sharon Davies
Miss Bethan Pritchard

 

GWEINYDDESAU
MEITHRIN A
CHYNORTHWYWYR
DOSBARTH

Miss Kelly Jones
Mrs Gwenda Harding
Miss Susan Williams
Miss Lowri Bearman
Mrs Rhiannon Williams
Miss Delyth Evans
Miss Alaw Lewis
Mrs Sioned Evans

 

YSGRIFENYDDES

Ms Helen Owen

GOFALU
A GLANHAU

Mr Peter Fretwell
Mrs Wendy Jones

 

COGYDDES

Mrs Lynda Davies

STAFF GEGIN Mrs Cheryl Roberts
Mrs Wendy Williams

 

GORUCHWYLIO
CANOL DYDD

Mrs Wendy Jones
Mrs Gwenda Harding
Miss Susan Williams
Miss Kelly Jones

 

STAFF YR UNED Mrs Dwynwen Owen
ANHWYLDERAU IAITH Ms Anwen Roberts

 

* Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig Yr Ysgol