Rhieni

Yn yr adran yma cewch wybodaeth am y canlynol ....

 

Cysylltu - anfon neges i'r ysgol

Gwybodaeth - llawer o wybodaeth defnyddiol

Cymdeithas Rhieni, Athrawon a Chyfeillion Ysgol Dolbadarn - digwyddiadau a newyddion

 

dysgu cymru


Pamffled gwybodaeth i rieni Cymraeg am y profion - cliciwch yma