Themau

Yn Ysgol Dolbadarn byddwn yn gweithio drwy’r ysgol ar Gylch o Themâu

Themâu CA2:

Hydref 2019
Gwanwyn 2020
Haf 2020
Rhyfeddod Natur

 

Y Cyfnod Sylfaen:

Hydref 2019
Gwanwyn 2020
Haf 2020
Nos A Dydd