Themau

Yn Ysgol Dolbadarn byddwn yn gweithio drwy’r ysgol ar Gylch o Themâu

Themâu CA2:

Hydref 2018
Gwanwyn 2019
Haf 2019
Cynefin
Ar Dir a Mor
Pentra Bach Llanber
Hydref 2017
Gwanwyn 2018
Haf 2018
Ar Dir a Mor
Glas Glas Blaned
Branwen
Hydref 2016
Gwanwyn 2017
Haf 2017
Rhyfeddod Natur
Chwedlau
Haf 2017

 

Y Cyfnod Sylfaen:

2018-19

Fi a'm ffrindiau

Dan Y Dail

Bore Da Cadi

Deinosoriaid

Y fferm

Hydref 2016
Gwanwyn 2017
Haf 2017
Nos a Dydd
Eira oer a gwlyb
Tyfu yn yr ardd
Sbwriel Sbango
Teithio