Ysgol

Mae Ysgol Dolbadarn yn ysgol gynradd sy’n darparu addysg ar gyfer disgyblion o 3-11 oed.

Derbynnir plant i’r ysgol yn rhan-amser ym Medi yn dilyn eu penblwydd yn dair oed ac yn llawn amser ym Medi yn dilyn eu penblwydd yn bedair oed.

Mae’r adeilad yn dyddio’n ôl i 1938, ond bryd hynny yr oedd yn darparu addysg i blant hŷn hefyd. Dros y blynyddoedd mae’r adeilad deulawr wedi ei addasu i’w ddefnydd presennol ac y mae digon o le yn yr adeilad ac ystafelloedd eang. Ym Hydref 2006 agorwyd Ystafell Gyfrifiaduron newydd ac fe gyfranodd y gymuned leol a’r Gymdeithas Rhieni a Chyfeillion yn hael ar gyfer sicrhau yr adnodd arbennig yma i’r ysgol.

Yn un ar ddeg mlwydd oed mae disgyblion fel arfer yn trosglwyddo i Ysgol Brynrefail yn Llanrug.

Lleolir canolfan i ddisgyblion ag anhwylderau iaith yn yr ysgol ac mae ar agor bob bore. Caiff ei gweinyddu yn uniongyrchol gan yr Awdurdod Addysg ond y mae’r staff a’r disgyblion yn intergreiddio’n gymdeithasol.

Cafodd yr ysgol ei harolygu gan Estyn yn Nhachwedd 2006. Derbyniwyd Adroddiad canmolaethus iawn a gellir cael copi o’r Crynodeb i Rieni a/neu’r Adroddiad yn llawn o’r ysgol, neu cliciwch yma i weld fersiwn ar-lein.

 

Yn yr Adran yma cewch wybod mwy am:-

Gwybodaeth - llawer o wybodaeth defnyddiol

Ysgol Werdd - beth mae Ysgol Dolbadarn yn wneud?

Ysgol Iach - datblygiadau diweddaraf

Cyngor Ysgol - pwy sydd ar y Cyngor?

Siarter Iaith - beth mae disgyblion Ysgol Dolbadarn yn wneud?

Taith - taith weledol o amgylch yr ysgol

Llywodraethwyr - aelodau y Corff Llywodraethol

Gweithgareddau - gwybodaeth yma'n fuan