logo Ysgol Dolbadarn, Llanberis

Dosbarthiadau a Staff Ysgol

PENNAETH MEWN GOFAL 
Mrs Ceri Wyn Millington

ATHRAWON
Miss Susan Williams - Meithrin
Mrs Siw Brookes* - Derbyn a Blwyddyn 1
Mrs Lowri Owen/Mrs Lois Jones – Blwyddyn 1 a 2
Mrs Meleri Williams - Blwyddyn 3
Mr Trystan Gwilym - Blwyddyn 4 a 5
Mr Owen Hughes - Blwyddyn 6                                        

CYMORTHYDDION
Miss Susan Williams
Miss Kelly Jones
Mrs Sian Roberts
Ms Faun Clarida
Ms Jess Sibley

YSGRIFENYDDES
Mrs Helen Owen

GOFALWRAIG
Mrs Iona Parry

GLANHAWRAIG
Ms Wendy Jones

COGYDDES
Mrs Lynda Davies

STAFF GEGIN
Mrs Cheryl Roberts
Mrs Wendy Williams

* Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Yr Ysgol